June 30, 2021 update on live performances and events at the NAC.

Kodo

Kodo One Earth Tour 2019: Evolution
  • Artistic Director Tamasaburo Bando
  • Performers Mitsuru Ishizuka, Kenta Nakagome, Eri Uchida, Yuta Sumiyoshi, Jun Jidai, Ryoma Tsurumi, Kengo Watanabe, Ryotaro Leo Ikenaga, Hayato Otsuka, Tomoe Miura, Mizuki Yoneyama, Issei Kohira, Yuta Kimura, Yuki Hirata, Chihiro Watanabe, Taiyo Onoda
Menu